Projekti u drugim oblastima

2018

ConProSys, Antverpen, Belgija

PMS – Project Management Sistem

Redizajn i unapređenje prethodno isporučenog sistema za upravljanje i praćenje efikasnosti, fakturisanja, statusa na projektima; upravljanje i organizacija projektne dokumentacije

Angular 5, .Net, SQL Server 2014, Telerik web kontrole

2014-2015

Egemin handling, Belgija

Razvoj raznih aplikacija za logistiku i skladišta

C#.NET

2010-2011

ConProSys, Antwerpen, Belgija

PMS – Project Management Sistem

Dizajn, razvoj, puštanje u rad i podrška za namenski sistem za upravljanje i praćenje efikasnosti, fakturisanja, statusa na projektima; kreiranje, upravljanje, verzioniranje i organizacija projektne dokumentacije

VB.NET, ASP.NET, SQL Server 2008, Telerik web controls

2009

Projekt, Nova Gorica, Slovenia

BMS - Building Management Sistem

Dizajn BMS za Auto salon & servis

Smarteh kontroloeri, GE Fanuc SCADA, Lon protocol

2008-2009

Carmeuse, Doboj Bosna i Hercegovina, Slavec Slovačka

Praćenje proizvodnog procesa u krečanama

Razvoj, instalacija, puštanje u rad, obuka i podrška

GE Fanuc Proficy Portal i Historian sa OPC Kepware serverom

(Podizvođač CPA, Belgija)

2006

Alstom, Paris, Francuska

OSY – Offer management System

Dizajn, razvoj i testiranje sistema za upravljanje ponudama

ASP.NET, MSSQL 2005 smeštanje i obrada podataka

2002-2003

Sitel, WEG, Srbija

MATPR – Materijalno praćenje

Projektovanje, razvoj, instalacija i puštanje u rad sistema za materijalno praćenje robe u prodajnim centrima sa povezivanjem na fiskalne kase

VB.NET, ASP.NET, SQL Server 2000 or MSDE. Serial (RS232, RS485) protocols to various cash registers

2001

Alstom, Belfor, Francuska

Cimplicity TCP/IP driver za HPC PLC

Delimični dizajn, razvoj i testiranje

Cimplicity Toolkit and Visual C++

(Podizvođač CPA, Belgija)

2000

Iveg, Antwerp Belgija

BMS - Building Management Sistem

Dizajn, razvoj, puštanje u rad i podrška za OPC klijent aplikaciju za udaljenu kontrolu na prozorima i HVAC sistemom

VB 6.0, Cimplicity SCADA

(Podizvođač CPA, Belgija)