Industrija

Obavljamo usluge industrijskog inžinjeringa u skladu sa
ISA-95 modelu i Industry 4.0 standardu u
Softverski inžinjering

Softver

Programiranje visokog nivoa
Programiranje po porudžbini
Dizajn arhitekture sistema

Hardverski inžinjering

Hardver

Kompjuterske mreže
Komunikaciona rešenja
Električne instalacije

Ekspertiza

Ekspertiza

Menadžment projekata
Tehničko vođstvo
Poslovno savetovanje