ConverDat

Revolucionarni dizajn, razvijen u .NET i XML tehnologijama, rezultuje fleksibilnim, brzim i strukturiranim procesiranjem podataka.

SimPiCom je razvijen na konceptima Java programskog jezika, što mu omogućava platformsku nezavisnost i funkcionalnost na operativnim sistemima Windows, Linux, Mac Os itd. Aplikacija može biti instalirana na Raspberry Pi platformi, što je takođe čini pogodnom i jednostavnom za upotrebu sa uređajim a u proizvodnji: malo kućište se jednostavno montira blizu uređaja i poveže se putem serijskog ili TCP porta. Na ovaj način, nadgledani uređaji postaju dostupni drugim sistemima ili ureađajima kroz OPC UA standard preko mrežnog kabla ili bežične mreže. Aplikacija podržava različite komunikacione protokole. Svaki klijent koji se izvršava po OPC UA standardu može se povezati i primati željene informacije.Troškovi instalacije i održavanja su značajno smanjeni, i nije potrebno razvijati bilo kakve dodatne interfejse za prikupljanje podataka.
ConverDat

Zamislite različite stvari koje možete uraditi sa ovim alatom!
Uzmite ga, konfigurišite po svojim potrebama i koristite ga!

Neke od ideja za korišćenje vezane za različite industrije i svrhe

Konverzija i generisanje podataka za fabričke informacione sisteme gde postoje informacije od različitih uređaja/računara koje je potrebno sakupiti i uvesti u centralizovan sistem. Primer koji može savršeno opisati ovu situaciju je prikupljanje tagova/IO podataka u različitim formatima podataka od različitih tipova PLC-ova, u cilju konfigurisanja SCADA/HMI sistema i dalje MES/ERP sistema.

Prikupljanje podataka sa različitih geografskih lokacija, u različitim formatima, u cilju upravljanja istim, konvertovanja u standardne formate i skladištenja na jednoj centralizovanoj lokaciji. Primer bi bio distribuirano skladište i prodavnice, koje koriste različite ili iste metode klasifikacije podataka, koje treba procesuirati na jednom mestu.

Jednostavno prevodjenje fajlova sa podacima, izvlačenje značajnih informacija i generisanje fajla sa novom strukturom.

Kreiranje XML fajlova, za obradu i transformaciju podataka, ili web development.

Migracije podataka sa različitih tipova skladišta podataka u jednu, reorganizovanu strukturu podataka, sa konvencijama imenovanja, itd...

Struktura projekta kreirana od strane korisnika koja definiše hijerarhiju konverzije/generisanja.
Potpuno prilagodljiva, slična principima objektno orijentisane metodologije:

Hijerarhijska struktura projekta pomaže definisanje uopštene forme za generisanje i/ili konverziju, uz slobodu konfigurisanja konvencije imenovanja ili lokacija gde će podaci biti smešteni.Ako Vam hijerarhijha nije potrebna, jednostavno je definisati jedinstvenu celinu i izvrsiti konverzije, migracije i generisanje na takvoj strukturi. Sve je bazirano na konceptu generičkih objekata, gde je moguće kreirati sopstveni objekat, i definisati njegova svojstva. Tokom procesa generisanja/konverzije, vrednosti svojstava se koriste umesto ključnih reči definisanih u šablonu. ConverDat

Sa potpuno prilagodljivom strukturom projekta sa ConverDat krajnji korisnik postiže:

Neograničen broj hijerarhijskih nivoa, čvorova, i unutrašnjih veza.

Neograničen broj tipova čvorova, prilagodljive definicije čvorova koje će odgovarati svim aplikacijama i potrebama.

Neograničen broj podesivih svojstava za svaki čvor, referenciranim preko odabranih ključnih reči.

Svi standardni tipovi podataka su podržani, kao i nizovi veličina ovih tipova

Potpuno podesiva grafička reprezentacija strukture projekta. Niz dostupnih kontrola od tekst polja i polja za štikliranje do padajućih lista.

Kreiranje/održavanje strukture projekta kroz neke ili sve navede stavke: aplikacioni grafički korisnički interfejs (GUI), XML fajlove otvorene za izmenu, importovanje kroz različite formate fajlova (text, delimited, excel)

Proces Konverzije/Generisanja

Niz xml šablonskih fajlova koje je moguće konfigurisati kroz grafički korisnički interfejs (GUI) ili ručno kroz neki tekst editor.
ConverDat
Dizajniran da ostvari veze između ulaznih i izlaznih podataka na različite načine. Ali ovo nije sve: prava snaga dolazi iz pravila vezanih za objekte unutar hijerarhijske strukture projekta. Svaki čvor(objekat) u strukturi projekta može sadržati podesive šablone za konverzije/generisanje. Osim toga, svojstva čvora(objekta) mogu biti ugrađena u konverzije/generisanje kroz takozvane ključne reči. Moguće je koristiti nasleđivanje u okviru hijerarhije ili apsolutne/relativne putanje do drugih čvorova(objekata) u strukturi projekta! Proces generisanja uvek može biti započet od bilo kog čvora i nivoa u strukturi projekta. Podaci se smeštaju u xml fajl, koji se koristi kasnije za generisanje izlaznog fajla.