Naši proizvodi

Naši poslednji softverski proizvodi su rezultat dugogodišnjeg rada u oblasti automatizacije, na različitim projektima. Glavna ideja tokom njihovog dizajniranja bila je povećanje produktivnosti i smanjenje troškova razvoja, postavljanja i održavanja.

SimPiCom OPC UA Server

Aplikacija namenjena prikupljanju podataka sa mernih uređaja u realnom vremenu
Spreman za povezivanje sa uređajima iz proizvodnje preko brojnih komunikacionih protokola Postojeći klijenti razvijeni prema OPC UA standardu se mogu odmah povezati preko mrežnog kabla ili bežično

Izvršava se na bilo kojoj platformi

Podiže proizvodne uređaje na OPC UA standard

Dostupan u kompaktnoj verziji - Raspberry Pi

RAPiD

Mobilna aplikacija razvijena za praćenje brojnih parametara proizvodnog procesa
Praćenje podataka sa različitih sistema na mobilnom telefonu ili tabletu. RAPiD podržava različite SCADA sisteme i OPC servere.

Udaljena kontrola procesa

Podaci u realnom vremenu

Obaveštenja u slučaju dostizanja alarma

CpmWeb

Aplikacija za operatere, sistem administratore i sistem integratore

Praćenje i podešavanje vrednosti u realnom vremenu Cimplicity ® veličina i pridruženih parametara, putem standardnog web pretraživača. Cimplicity ® PointControl Panel emulacija u web pretraživaču.

Bez potrebe instaliranja Cimplicity ® ili dodatnih softverskih modula na računaru klijenta.

Jednostavna instalacija i korišćenje.

Prikaz izmena vrednosti veličina i ostalih atributa u realnom vremenu, omogućen korišćenjem AJAX tehnologije

ConverDat

Fleksibilan i 100% podesiv alat za generisanje i transformaciju podataka
Transformacija podataka koji dolaze iz ulaznih fajlova ili baza podataka u izlazne fajlove ili baze podataka, odslikavajući pozadinsku strukturu projekta. Kroz konfigurabilne šablone, korisnik slobodno definiše projekte sa njihovom hijerarhijom, objektima (čvorovima) sa mogućnošću nasleđivanja, pravila konverzije i ključnih reči.

Standardizacija projekata

Lako generisanje velike količine podataka

Praćenje izmena, povećanje kvaliteta smanjenjem mogućnosti za greškom