RAPiD

RAPiD je android aplikacija napravljena za praćenje podataka u realnom vremenu, na smart telefonima i na tabletu. Može se koristiti sa različitim SCADA sistemima ili OPC UA serverima. Dizajnirana je da bude jednostavna za upotrebu, ali da obezbedi mnogo korisnih funkcija krajnjem korisniku.

Funkcionalosti

RAPiD
Informacije o podacima procesa

Podaci su predstavljeni u različitim prikazima. Sve informacije o podacima procesa su predstavljene, uključujući:

Pretraživanje i podešavanje više veličina odjednom. Pretraga korišćenjem zamenskih znakova.

Pretraživanje i podešavanje veličina odjednom
Informacije o veličinama koje se prate mogu se podesiti

Informacije o veličinama koje se prate mogu se podesiti. Takođe, na istom ekranu se setuju vrednosti za alarmne pragove.

Neograničen broj uređaja preko kojih se može pratiti stanje podataka u realnom vremenu bez potrebe za otvaranjem same aplikacije.

Neograničen broj uređaja preko kojih se može pratiti stanje podataka u realnom vremenu bez potrebe za otvaranjem same aplikacije.

Aktiviranje alarma se oglašava promenom boje ali i zvukom ili vibracijom telefona. Nikada ne propustite neku značajnu aktivnostu u Vašoj proizvodnji.