CPMWeb

CPMWeb je web aplikacija napravljena da jednostavno i efektivno nadgleda i kontroliše vrednosti i atribute praćenih veličina iz General Electric Cimplicity® SCADA aplikacije. Jednostavno odaberite stranu na Vašem web serveru i odaberite listu veličina za praćenje. Vrednosti veličina i atributa prikazane u realnom vremenu su jedostavno prikazane u web pretraživaču uz mogućnost da se njihove vrednosti postave kroz pregled detalja u web dijalogu.
CPMWeb web aplikacija
CPMWeb je realizovana kao troslojna aplikacija, uradjena u Microsoft .NET tehnologijama. Komunikacioni sloj (C++.NET assembly) je omotač oko procesa upravljanja veličinama. Srednji sloj (VB.NET assembly), interfejs podataka izmedju klijenta i komunikacionog sloja. Najviši sloj (ASP.NET) u formi web stranice sa AJAX tehnologijama.

Prednosti i koristi

Efektivno rešenje za nadgledanje i kontrolu vrednosti veličina i atributa kao i alarmi.

Jednostavan i lak za upotrebu

Samo jedan licencirani Cimplicity® proizvod (server ili viewer) na web serveru gde je aplikacija pokrenuta je dovoljan: Nema potrebe za dodatnim Cimplicity® licencama

Prevazilazi nedostatke OPC COM i DCOM podešavanja

Preko http protokola funkcioniše preko firewalla i rutera

Nema potrebe za podešavanjem ili skidanjem apleta, ActiveX kontrola, na klijentskoj strani

Kompatibilan je sa Cimplicity® PointControlPanel ppl fajl formatom

Registracija je po broju korisnika/sesija

Kompatibilan je sa svim značajnijim web pretraživačima

NET asembliji se mogu koristiti u okviru dodatnih aplikacija za kreiranje korisničkih formi, vizualizacije, alarma

Razvijen u .NET i AJAX tehnologijama, rezultirali su lako održiv kod, sa minimalnim mrežnim saobraćajem i minimalnim vremenom za ažuriranje vrednosti veličina bez potrebe da se ponovo učitava cela strana

Funkcionalnosti

Otvoriti postojeći Cimplicity® PointControlPanel (.ppl) fajl sa listom veličina, ili jednostavno kreirati sopstvenu listu upotrebom Add/Save dugmeta

Potpuno kvalifikovana imena veličina daju mogućnost konkurentnom povezivanju sa više projekata

Ažuriranje vrednosti veličina i atributa u realnom vremenu sa vremenskom oznakom tačnosti u milisekundama

Neograničen broj korisničkih šablona za konverzije/generisanje podataka koji se mogu dodeliti bilo kom čvoru u strukturi projekta.

Alarmi u vidu boje i upozorenja. Kada je alarm isključen, predodređena ikonica je dodata

Trenutno obaveštenje o nevažećim tačkama sa predodređenom ikonicom koja se dodaje

Detalji o tački/alarmu u realnom vremenu sa listom glavnih atributa

Podesive vrednosti veličina kroz Cimplicity® sa ugrađenim sigurnosnim konfiguracijama preko parametara korisnika

Sveobuhvatno podešavanje za postizanje najboljeg prikaza kako za opštu tako i detaljnu listu veličina

Dozvoljen određeni broj konkurentnih sesija za jedan web server

Intervali ažuriranja za vrednosti veličina i atributa kako za standardi tako i detaljni pregled

Pregled u vidu liste ili strana sa podesivim brojem veličina po strani za postizanje optimalnih performansi

Podešavanje boja za bolju vizualizaciju alarma i upozorenja

Širina kolona, sortiranje kolona po vrednostima (rastuće/opadajuće)

Prilagođene i dodatne aplikacije
.NET asembli se može koristiti da obezbedi informacije u realnom vremenu za prilagođene i web bazirane aplikacije. Korisiti raspoložive karakteristike, metode i ivente da kreira šoping listu za Cimplicity® i odgovara na ažuriranje vrednosti veličina.

Uspešne primene

Prilagođena, web bazirana vizuelizacija cifara proizvodnje sa proizvodne linije. Vrednosti u realnom vremenu dobijene od Cimplicity® HMI projekta. Mogućnost da operateri sa udaljenih lokacija podešavaju vrednosti i kontrolišu proizvodnju.

Vizuelizacija i kontrola HVAC sistemskih komponenti u velikim poslovnim zgradama nadgledanim i kontrolisanim od strane Cimplicity® HMI projekta. Moguć pristup sa više od 50 kancelarijskih račinara, za lokalnu kontrolu temperature prostorije i protoka vazduha.

(demo) Centralizovana kolekcija, nadgledanje i kontrola operacionih i podataka održavanja u postrojenjima za proizvodnju električne energije. Na strani Cimplicity® HMI projekta kontroliše se snaga turbina.

Kreirajte svoju sopstvenu vizuelizaciju na jednostavan i pouzdan način
Obezbedite interfejs za rad u realnom vremenu na istoj ili različitoj platformi

CIMPLICITY je registrovana marka kompanije GE Automation North America, Inc.
Sve ostale marke su u vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.